Nelikvidujte dělbu práce!

27.06.2021 15:20

Šílenství okolo současné pandemie koronaviru Covid-19 dostupuje vrcholu. Vlády jednotlivých zemí se předhánějí v restrikcích, v mnohých zemích platí dokonce úplný zákaz vycházení. V České republice platí povinné nošení roušek či jiné obličejové ochrany, všechno kromě vybraných obchodů je zavřené a množí se pokuty za cestování „zbůhdarma“. Některé firmy a fabriky zavřely úplně, jiné podniky omezily výrobu. Nakažených je k tisícovce (21. 3.), mrtvý naštěstí žádný. Lidé mají strach, mnohdy propadají panice. Stát katastrofálně selhal při zásobování rouškami a ostatním zdravotnickým materiálem. Zakázal samostatné a dobrovolné testování obyvatel, stanovil maximální ceny respirátorů, díky čemuž se nedostaly k potřebným. Na druhou stranu vidíme obrovskou solidaritu a vůli lidí pomoci sobě i druhým bez přispění selhávajícího státu. To ne trh, ale stát selhal! 

Postupným přitvrzováním státních omezení se ale pomalu likviduje a omezuje to nejdůležitější – dělba práce a dobrovolná spolupráce mezi lidmi. Těmito restrikcemi totiž vlády zásadně mění situaci na samotném trhu. Výrazně ovlivňují stranu poptávky, která vede k zásadním omezením výroby, následnému propouštění, zvýšení nezaměstnanosti a ekonomické recesi všeobecně. Vláda České republiky oznámila, že očekává schodek letošního rozpočtu ve výši 200 miliard. I ostatní světové vlády sahají k podobným „bailoutům“, dotacím, kvantitativnímu uvolňování a jiným nástrojům počínající nové fázi „inflacionismu“. Nic ze současných problémů ale nelze řešit tištěním nových peněz! Je to jen iluze zdánlivého zbohatnutí. Ludwig von Mises psal o tom, že žádná nouzová situace nemůže ospravedlnit inflační jednání vlád. Inflace nemůže poskytnout nový kapitál, ani vyléčit potíže způsobené vzniklou pandemií koronaviru.

Propad české ekonomiky by měl být podle expertů kolem pěti procent HDP. To je asi 250 miliard korun. Drtivou většinu tohoto propadu mají na svědomí drakonická omezení ze strany vlády. Navíc peníze, které vláda vynaloží na pomoc firmám a občanům (kterým předtím zakázala vydělávat si), nebude moci utratit jinde, například na boj s ostatními nemocemi. Vlády se prostě rozhodly porazit současnou pandemii Covid-19 za jakoukoliv cenu. Nejsem si jist, zda nebude tato cena vysoká až příliš. Mrtví budou, to je jasné, ale: 

  1. V Itálii měly 99% úmrtí na starosti již předchozí nemoci a komplikace. [1]

  2. Počet mrtvých je k 21.3.2020 zhruba 11 500. [2]

  3. Spojené státy americké mají 330 milionů obyvatel, dosud potvrzených případů je 0,0002% a z tohoto počtu zemřely 2% američanů. [3]

  4. Od října 2019 do konce února 2020 se běžnou chřipkou nakazilo přibližně 45 milionů Američanů, pro které to znamenalo 560 hospitalizací a 46 000 z nemocných zemřelo.

  5. V roce 2018 podle Centra pro kontrolu a prevence nemocí (CDC) onemocnělo chřipkou 49 milionů Američanů. Asi 960 000 bylo hospitalizováno. Více než 80 000 zemřelo.

  6. Letos ve Spojených státech amerických bylo mezi 300 000 a 500 000 hospitalizací kvůli chřipce. Bylo něco mezi 20 000 a 45 000 úmrtí. Z toho bylo 154 úmrtí u dětí. [4]

  7. Počet Američanů, kteří zemřeli na chřipku od roku 2018 do současnosti, je asi 20krát vyšší než počet všech lidí, kteří zemřeli na nejnovější koronavirus Covid-19.

Nassim Nicholas Taleb, světoznámý ekonom, nazval tyto situace tzv. „černými labutěmi“. Jsou to neočekávané nebo velmi málo pravděpodobné situace, které ale mají zásadní vliv na společnost a které lze stěží předvídat. A stejně jako například 11. září 2001 mělo nesmazatelný vliv na budoucnost, i koronavirus Covid-19 bude mít následky obdobné. Bohužel ve většině případech jde o následky negativní, na kterých se podílejí vlády. Navíc není zcela jasné kdy a jak se budou současná omezení zmírňovat a jestli se vůbec život na této planetě vrátí do původních kolejí. Už teď je jasné, že ekonomické dopady budou obrovské. Zanikne strašná spousta firem, miliony lidí přijdou o práci, nebudou moci splácet své závazky a exekutoři budou mít více práce. Budeme se moci svobodně pohybovat v rámci celé země? Zruší se kontroly na hranicích? Nebude nutné si nechat při vstupu do letadla měřit teplotu? Nebude místo pasu důležitější zdravotní kartička? Nezruší se pod záminkou přenášení chorob papírové bankovky? Bude se tato situace opakovat každým rokem s příchodem jiných, nebo podobných virů? Přestanou se sledovat deficity státních rozpočtů, které se tímto mohly „utrhnout z řetězu“? Na tyto otázky odpovědi neznáme. Jedno je však jisté. Pouze dobrovolná kooperace a dělba práce může přispět ke zklidnění situace, návratu k normálnímu životu a eliminaci škod. 

Naše civilizace stojí na dobrovolné mezinárodní dělbě práce. Ta je nyní částečně znemožněna vládními opatřeními. Murray Rothbard poznamenává, že nikdo nemůže plně rozvíjet své síly v jakémkoli směru, aniž by se zapojil do specializace a dělby práce. Adam Smith již téměř před dvěstěpadesáti lety zdůrazňoval, že rozvíjející se dělba práce je klíčem k pokroku jakékoli ekonomiky a je také nezbytná pro rozvoj jakékoli civilizované společnosti. Mises dodává: „Zkušenost učí člověka, že kooperativní akce je efektivnější a produktivnější než izolované jednání soběstačných jednotlivců. Přirozené podmínky určující život a úsilí člověka jsou takové, že dělba práce zvyšuje výkon na vynaloženou jednotku práce.“

Nyní vlády po celém světě chtějí tuto svobodnou vůli, kooperaci a rozvoj společnosti zničit v zájmu boje proti pandemii koronaviru. Omezení obchodu navíc může nejvíce zasáhnout chudé africké země, kde můžou vzniknout epidemie hladomoru a bída. Vyžaduje tedy zastavení pandemie Covid-19 zničení celosvětové ekonomiky? Tuberkulóza, tedy téměř vymýcená nemoc, si například v roce 2017 téměř 1,6 milionu obětí. Bylo to důvodem k takovým drastickým opatřením? Lidé musejí zůstat doma místo toho, aby šli na procházky a vystavovali se jarnímu sluníčku a tím posílili svou imunitu. Šíření strachu a špatná psychická pohoda občanů též zdraví příliš nepřidá.

I kdyby se ukázalo, že pandemie koronaviru Covid-19 překoná i skeptická proroctví, věřím, že se přes něj lidstvo dokáže přenést. Daleko hůř se ale budeme vzpamatovávat z populistických a nedomyšlených vládních zásahů, které ničí dobrovolnou dělbu práce, svobodný obchod a mírovou spolupráci mezi lidmi. To by mohlo mít na civilizaci daleko zhoubnější dopady.

 


Zdroje:

1) Zdroj: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
2) Zdroj: https://special.novinky.cz/covid-19/
3) Zdroj: https://www.lewrockwell.com/2020/03/jack-kerwick/coronavirus-hysteria-part-i/ 
4) Zdroj: https://www.lewrockwell.com/2020/03/jack-kerwick/coronavirus-hysteria-part-i/