Juraj Bednár: Veľký reštart – recenze

27.06.2021 15:26

Každá recenze většinou začíná představením autora. U Juraje Bednára je to ale poněkud obtížné. Jeho multidisciplinarita je tak rozsáhlá, že není jednoduché vypíchnout to podstatné a nic neopomenout. Bednár se zabývá informačními technologiemi, založil několik firem zabývajících se počítačovou bezpečností a je považován za jednoho z největších odborníků na kryptoměny v českých a slovenských kotlinách. Stojí za vznikem pražské a bratislavské Paralelní Polis. Je velkým fanouškem biohackingu, moderních technologií, rakouské ekonomie a Nassima Nicholase Taleba. Na svých internetových stránkách má dokonce několik kurzů, které vás provedou světem bitcoinu i bezpečností internetu. Vším, čím se Juraj Bednár zabývá, se jako červená nit ale táhne jedno společné téma, a tím je svoboda. (1)

Kniha Veľký reštart je druhou Bednárovou knihou tohoto typu a navazuje na svého loňského předchůdce Hackni sa! Kniha má podobnou vizáž, styl písma i skladbu kapitol v knize. Jednotlivé kapitoly obsahují jednak nové texty a z menší části i texty zveřejněné v průběhu covid pandemie na Bednárově blogu. Veľký reštart vás tak provede současnou krizí od začátku. Je zajímavé, že jednotlivé příspěvky nebyly v čase nijak názorově revidovány (k jejich dovysvětlení slouží pouze občasné poznámky pod čarou), a tak se čtenáři nabídne zajímavý vhled do mysli autora. Co bylo známo v březnu, dostalo jasnější kontury o dva či tři měsíce později, co se zdálo na začátku pandemie jako nevyvratitelný fakt, ukázalo se postupem času jako slepá ulička. Čím více čas utíkal a covid sužoval celý svět, z nejistot se stávaly jistoty, z dohadů fakta. Tímto vývojem prošel i samotný autor. Nikdy ale Juraj Bednár nesklouznul k tomu, aby plýtval planými sliby, věštěními z křišťálových koulí, či odhady budoucího vývoje. Autor si jasně uvědomuje, že to hlavní, co bylo od začátku pandemie jediné jasné je, že neexistují žádné jistoty a že nastalá situace vykazuje takovou míru neurčitosti, že to jediné, co se dá doporučit, je maximální ostražitost a individuální vnímání rizika.

Univerzální návod platný pro všechny neexistuje. Každému tedy autor vzkazuje – každý se musí postarat sám o sebe, nikdo vás nepřijde zachránit, nikdo vám nic nedluží a nic vám nedá. Je pouze na vás, jak riziko nákazy vyhodnotíte. Chcete mít větší šanci, že covid nedostanete? Noste nejkvalitnější respirátor, naprosto omezte kontakt s ostatními lidmi, využívejte co nejvíce donáškovou službu, desinfikujte vše, s čím přijdete do styku, berte podpůrné suplementy. Věříte, že covid pro vás nebezpečí nepředstavuje? Nedělejte nic.

Co vás ale může posunout dál, a to při jakékoliv krizi, je rozvíjet svou opcionalitu a docílit tím osobní antifragility. Co si pod těmito termíny představit? Opce je možnost – možnost například vzdát se současné práce, kde vám nedovolí home office a kde se necítíte bezpečně a odejít si vydělávat něčím jiným. Opcionalita je tím pádem zvyšování možností rozšíření budoucích realit ve svém životě. Naučit se cizí jazyk, programovat, šít, revidovat texty, sám začít psát, rozvíjet své přednosti či naučit se něco zcela nového. K opcionalitě rovněž může patřit změna bydliště s ohledem na aktuální situaci, naučit se řešit veškeré nezbytné schůzky pomocí počítačové sítě, nebo změnit životní návyky. To je jediná cesta, na konci které si můžete říct, že vás žádná situace nemůže existenciálně ohrozit. 

Stát není v této situaci pomocník, ale překážka. Již rok současnou situaci nezvládá, ba co víc, zhoršuje ji. Bednár razí striktně individuální přístup, nezávislý na rozhodnutích parlamentů, vlád a komisí. V každé situaci se dá přepnout do jiného, osobního módu, něco jako přehodit výhybku, a pokračovat v tom, čeho chci dosáhnout. Jen „vytáhnout z kufříku“ jinou proprietu. Být zkrátka antifragilní, tedy nerozbitný, chcete-li nezranitelný.

Život po Veľkém reštartu, ať už myslíme současnou situaci či knihu, bude jiný. Je jen na nás, jak z krize vyvázneme. Buď budeme silnější, odolnější, s novými příležitostmi a výzvami, nebo nás krize zlomí, oslabí a zničí. Stát nás bude více sledovat, více omezovat, kontrolovat, hlídat a perzekvovat. I o tom je Bednárova kniha. Diktatura čínského typu je jedno z dalších nebezpečí, vyplývajících ze stávající pandemie. Státy posilují svou roli v našich životech a nutí své občany, aby na nich byli co nejvíce závislí. Přitom jim život nikterak neulehčují. Pro Juraje Bednára je tato skutečnost alarmující. Je proto třeba vytvářet paralelní společnosti nezávislé na státních úřednících, přehodnotit svůj životní postoj směrem antifragilitě a rozvíjet svou opcionalitu.

Kniha Veľký reštart je zakončena optimisticky laděnou částí, která připomíná to nejlepší, co může nabídnout například literatura věnovaná self managementu a couchingu. 

Juraj Bednár má svůj osobitý styl psaní, který nemusí sednout každému. Používá hodně cizích výrazů i slov a větných spojení, která se teprve obecně známými stanou. Stejně jako kniha samotná.

Přesto Veľký reštart doporučuji každému přemýšlivému člověku, stejně jako Bednárovu předchozí knihu Hackni sa! Můžete jen vydělat a vyjít z této krize silnější a po Veľkém reštartu nakročeni směrem k antifragilitě, osobní svobodě a nezávislosti.

 


1)  Všechno o Jurajovi Bednárovi, jeho kurzech i knihách naleznete na adrese: https://juraj.bednar.io/