Český lev, Zeman a nezávislost ČT

12.03.2018 15:10

V sobotu 10. března večer se v pražském Rudolfinu konalo jubilejní pětadvacáté výroční předávání cen České filmové a televizní akademie Český lev. Celé se neslo ve znamení protestů proti prezidentu Miloši Zemanovi a vzletných řečech o ohrožení demokracie, svobody a nezávislosti „nezávislé“ České televize. Když odhlédneme od faktu, že pojmy „svoboda“ a demokracie“ jsou v podstatě antagonistické, musíme se vrátit o pár dní zpět, abychom pochopili toto nenadálé zděšení v řadách našich umělců.

Prezident Miloš Zeman si neodpustil při svém inauguračním projevu 8. března rýpnout do České televize. Ve své řeči mimo jiné pronesl: „…A není to ani kritika pouze papírových médií, je to například i kritika veřejnoprávní České televize. Rád bych vám připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené, objektivní České televize, bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany, se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější.“

Toto stačilo k tomu, aby se zvedla vlna odporu. Mluvčí České televize Karolína Blinková po Zemanově čtvrtečním projevu neskrývala obavy: „Nejen ve světle této skutečnosti se jeví pokračování rétoriky zaměřené proti veřejnoprávním médiím a jejich nezávislosti, jako neakceptovatelné. Absolutně odmítáme jakékoli útoky na novináře a nezávislost médií, a to zvlášť po aktuálních událostech na Slovensku, a obzvláště z úst nejvyššího ústavního činitele České republiky". Zároveň také někteří z našich umělců vyhlásili stav ohrožení svobody a demokracie a jali se jednat. Vybrali si k tomu večer předávání filmových cen.

Nejdříve, ještě před začátkem přímého televizního přenosu, vystoupil režisér Jan Svěrák a přednesl svých Pět vět na obranu České televize, ve kterých vyjádřil znepokojení nad ohrožením její nezávislosti, které je údajně největší od roku 2000. Poté si nenechalo tuto skvělou příležitost, kterou přímý přenos poskytuje, ujít ještě mnoho vyznamenaných „osobností“ ze světa filmu. Nejvýrazněji dokumentární režisérka a politička Olga Sommerová[1], která pronesla: „Tento slavnostní večer vysílá Česká televize, která nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům. V případě, že by někdo chtěl zničit svrchovanost televize veřejné služby, vyzývám občany a přátelé demokracie, abychom se proti tomu společně postavili." Režisér Marek Najbrt dokonce vyzval diváky, aby nevolili Miloše Zemana. Následovali další, jako například Fero Fenič, Simona Rybáková, Zuzana Kronerová, která viděla paralelu mezi současnou politickou situací na Slovensku a projevem prezidenta.

Proč se ozývají zrovna umělci s Českou televizí svázaní, je nabíledni. Jak říká staré české přísloví „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Většina z nich vděčí České televizi za štědré financování svých projektů.

Česká televize je z 90% financována koncesionářskými poplatky. „Systém výběru televizních poplatků se řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, který mimo jiné upravuje i výši televizního poplatku na 135 Kč měsíčně, platnou od 1. 1. 2008. Zákon umožňuje České televizi pracovat s evidencí poplatníků, dále řeší problematiku upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.“ Dle rozpočtu České televize na rok 2018 to má být 5 650 000 000 Kč. Co jiného jsou tyto poplatky než druh daně uvalené na občany České republiky, ať už chtějí veřejnoprávní médium sledovat, či nikoliv. A co jiného je daň, než násilí, proti kterému není obrany. Kdo poplatky nezaplatí, půjde k soudu. Zločin se státem v hlavní roli.

Celá filosofie veřejnoprávní televize je založena na schizofrenii, která spočívá v bludu, že lze vyhovět všem. A tak se tvůrci skladby pořadů a jiní, z peněz daňových poplatníků placení lidé, zkouší odhadnout, jestli je lepší produkovat a vysílat pořad pro zahrádkáře, včelaře, kutily, děti, důchodce, postižené, amatérské kuchaře, národnostní, sexuální, náboženské menšiny, kulturu, sport či publicistiku. To vše opět a jak jinak, než z veřejných financí. Nereálnost tohoto „poslání“ je zřejmá. I kdyby přece jenom existoval způsob, jak na ploše pár televizních a rozhlasových stanic (další „veřejnoprávní“ placená služba) uspokojit všechny zájmové a jiné skupiny, není žádný důvod, aby byla tato služba placena z daní, rozuměj, peníze na její provoz byly uloupeny nedobrovolným plátcům daně pod hrozbou násilí.

Existuje jen jediné řešení, které vyvede všechny blouznivce z bludného kruhu a alespoň lehce napraví zločinné počínání státní České televize. Toto řešení spočívá v totální privatizaci veškerých státem vlastněných veřejnoprávních médií a jejich odpoutání od daňových výběrů, tedy koncesionářských poplatků, které je nutné s okamžitou platností zrušit. V době, kdy si lze zaplatit nepřeberné množství soukromých televizí, které se věnují pouze zvířátkům, vaření, geografii, hudbě, filmům, publicistice a nepřebernému množství dalších žánrů si zcela jistě vybere snad každý. A pokud vznikne poptávka po žánru, který ještě není zastoupen, a jeho podporovatelé jsou početní, nebo se vysílání zaplatí z prodeje vysílacího času v rámci reklam, není důvod, aby tomu tak nebylo. Co se týče publicistiky, po které řada lidí chce „nezávislost a objektivitu“[2], nevidím v ničem problém. Vše toto zvládne trh také.[3] Médium, které by nezávislé nebylo, by přicházelo o diváky a stalo se nedůvěryhodné. Je to prosté a stejné jako ve všech ostatních tématech. Stát nikdy trh nenahradí a neexistuje jediný obor činnosti, který by zajišťoval efektivněji. V důsledku nedokonalých informací a cen pokřivených státními zásahy do ekonomiky bude docházet pouze k plýtvání a chybné alokaci zdrojů, které jsou navíc sebrány z kapes nás všech.

Na středu 14. března je na podporu České televize a svobody slova svolávána na sociálních sítích demonstrace s názvem "Zemane - ČT nedáme!". Má se konat od 19:00 na Václavském náměstí. Vyzývám všechny přátele svobody k účasti na této demonstraci a k přejmenování transparentů na „Zemane – ČT prodáme!“. Třeba se potom ti, kteří nejvíce povykují a cítí se ohroženi a jsou z těchto veřejných prostředků placeni, vzpamatují a začnou pracovat pro potřeby diváka, tedy trhu. Jsem zvědavý, kolik se jich uživí, pokud nebudou mít příslib peněz daňových poplatníků.

 

 

 

Zdroje:[1] Olga Sommerová je 1. místopředsedkyní Liberálně ekologické strany a za tuto stranu kandidovala v roce 2014 do Evropského parlamentu. Nemůžu si pomoct, ale už název strany mi navozuje úsměv na rtech a o „nezávislosti“ paní režisérky mám velké pochybnosti.

[2] Nikde není napsáno, že nemůže existovat a pravděpodobně i existují lidé, kteří by se rádi dívali na zpravodajství, které „nadržuje“ právě jejich pohledu na svět a politiku.

[3] O „nezávislosti“ České televize také svědčí to, že její generální ředitel Petr Dvořák podepsal politický manifest neziskového uskupení Rekonstrukce státu, který má název “Mantinely demokracie”.

 

Článek byl publikován na www.mises.cz -  https://www.mises.cz/clanky/cesky-lev-zeman-a-nezavislost-ct-2204.aspx

Děkuji Urzovi za otisknutí.